skip to Main Content

Dramaturgi, synopsis, förbered ditt manus

Mitt påskägg idag: Gör ett ordentligt förarbete innan du börjar skriva. Fundera över vilka dina huvudpersoner är. Inte bara vad de heter och hur de ser ut utan vilka de faktiskt är och varför. Och skriv ner ett synopsis, i alla fall de huvudsakliga vändpunkterna så att du vet var du är på väg. Högst personligen tycker jag att det är en myt att ett synopsis skulle vara ett hinder för kreativiteten. Det är ditt synopsis, det går alltid att ändra och du bestämmer själv hur detaljerat du vill göra det. Rätt använt blir det en karta som inte hejdar kreativiteten men som ser till att du inte hamnar på Mars om du hade planerat att åka till Farsta 😉

Vilka är då de huvudsakliga vändpunkterna? Det finns lika många dramaturgiska modeller som det finns författare tror jag. Det finns fempunktsmodeller, sjupunktsmodeller till och med tolvpunktsmodeller. Det finns modeller för den inre och den yttre utvecklingskurvan. Mitt råd är att hitta den modell som passar dig och ditt skrivande bäst. En väldigt enkel modell, som i alla fall täcker in den yttre utvecklingskurvan är:

Första vändpunkten – En möjlighet uppenbarar sig. Något händer som gör att dina huvudpersoner ”tvingas” agera.

Andra vändpunkten – Förändrade planer. Dina huvudpersoner har agerat, de är i en ny situation, men något händer som ändrar förutsättningarna och gör att dina huvudpersoner måste tänka om.

Tredje vändpunkten – Point of no return. Nu är du ungefär halvvägs in i din berättelse och dina huvudpersoner har genomgått en viss utveckling. Samtidigt har de gjort så pass stora investeringar i sin nya tillvaro att de når en punkt där det inte längre finns någon återvändo. De måste fortsätta ”all-in”.

Fjärde vändpunkten – Det stora bakslaget. Situationen blir allt mer komplicerad och investeringarna allt högre ända tills dina huvudpersoner når det stora bakslaget. Den där stunden där allt hopp för att de ska nå sina mål verkar vara ute.

Femte vändpunkten – Klimax. Det stora bakslaget tvingar karaktärerna att göra en sista ansträngning för att uppnå sitt mål. Deras värderingar sätts på prov och de är beredda att göra den sista uppoffringen. De står utvecklade, ofta som en bättre version av sig själva och når slutligen berättelsens klimax/den stora upplösningen, efter vilket alla trådar knyts samman till ett tillfredställande slut.

Svårare än så behöver det inte vara att lägga upp en grov planering för sin berättelse. Så sätt igång! Lycka till. Nu kör vi!

This Post Has 2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top