skip to Main Content

De 6 viktigaste orden

Idag läser jag Larry Brooks Story Engineering och funderar på berättande. Vad gör en berättelse framgångsrik? Vilka är de viktigaste ingredienserna? Brooks hävdar att det finns 6 ord som är de allra viktigaste när det kommer till berättande.

  1. Det första ordet är ”compelling” ordet översätts övertygande men när jag läser Brooks resonemang tänker jag också på dragningskraft. Kommer någon att bry sig om din berättelse? frågar han. Och det är naturligtvis det vi framförallt vill. Att det vi skriver ska väcka känslor, tankar, att våra läsare inte ska kunna sluta läsa utan bara måste fortsätta och vända blad.
  2. Det andra ordet är ”hero” och här är frågan om hjältens livsöde är tillräckligt engagerande och hjälten i sig tillräckligt empatisk för att vi ska bry oss om om huvudpersonen lyckas uppnå sina mål och utvecklas? Här tror jag också att det är viktigt att tänka på att skapa flerdimensionell karaktärer, riktiga människor är inte alltigenom goda eller onda. Man brukar kunna se i litteratur och filmer att även den allra ondaste mördare ofta ges ett husdjur eller en gammal mamma eller någonting där karaktären kan få en chans att visa sina goda sidor. Att göra så gör karaktären empatisk i stunder och i stunder kommer vi att märka att även den hemskaste mördare faktiskt, om än motvilligt, kan väcka sympati hos oss.
  3. Det tredje ordet är ”conflict” det handlar om hinder och vändpunkter. Som Brook uttrycker det, ingen vill läsa om ”a walk in the park”. Det måste finnas konflikter som huvudpersonen bara måste övervinna för att uppnå sina mål. Jag har skrivit någon gång om att kasta karaktärerna till hajarna och det är just det det handlar om. Författaren måste bygga upp en känsla hos läsaren av att huvudpersonen aldrig kommer att kunna uppnå det de eftersträvar, hindren måste verka oöverstigliga upp till det klimax där huvudpersonen tvingas till en sista ansträngning då denne till sist lyckas ta sig förbi den sista puckeln och slutligen kan vila i upplösningen.
  4. Det fjärde ordet är ”context” och det är enligt Brooks det som får scenerna att fungera. Han har förstås rätt, vår egen bakgrund påverkar även vårt nuvarande agerande. När det gäller huvudpersoner behöver/ska vi som författare inte berätta allt vi vet för läsaren. Däremot är det viktigt att vi själva känner till våra karaktärers bakgrund för att på ett övertygande sätt kunna beskriva hur de agerar i olika situationer, det kan vi göra först när vi förstår varför de är som de är och gör som de gör.
  5. Det femte ordet är ”architecture” vilket jag tolkar som att bygga upp sin berättelse i enlighet med den dramatiska kurvan. Att skapa en tydligt struktur kring presentation, utveckling, komplikationer, klimax, final push och avtrappning. Ett bra sätt att pröva sin egen berättelse är att placera in den utifrån den dramatiska kurvan för att just se vart man har sina hinder och vändpunkter kommer de på ”rätt” plats för att skapa så mycket spänning som möjligt för att locka läsaren att fortsätta läsa?
  6. . Det sjätte ordet är ”resolution” och handlar enligt Brooks om att skapa ett slut som hänger kvar hos läsaren. Ni vet den där känslan när man just läser den sista sidan i boken och man vänder blad för att man hoppas att det magiskt ska dyka upp några rader till. Jag brukar säga att slutet inte alltid behöver vara gott men att det ska vara tillfredställande. Läsaren ska kunna vila i lösningen och känna sig tillfreds även om slutet ibland är det värsta tänkbara och man bara önskar att det inte hade hänt. Med varning för spoiler är Jojo Moyes ”Livet efter dig” ett ypperligt exempel. Man kunde inte riktigt vara arg på slutet över valet W gör men det väckte så mycket tankar att jag fortfarande kan gå och gruva mig över det.

Säkert finns det fler ord som är viktiga kring berättande men det här är absolut några och de är väl värda att fundera över när man ska bygga sin berättelse. Dagens skrivövning får bli att fundera över Brooks ord, är det något du behöver förstärka i din berättelse utifrån dem? Tycker du att några andra ord är särskilt viktiga? Vilka? Varför?

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top